Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák cégnév: Székely Arttex Kft. (székhely: 8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 17., adószám: 24650719-1-20), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Székely Arttex Kft.
A szolgáltató székhelye: 8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 17.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: elladivat@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 20-09-073671
Adószáma: 24650719-1-20
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Keszthelyi Járásbíróság
Telefonszáma: +36304829706
Nyilvántartási száma: 2407
Statisztikai száma: 24650719-6820-113-20
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Webnode AG (webáruház rendszer)

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok

1.5. Az adatvédelmi tájékoztató itt érhető el.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A megjelenített termékek online és személyesen is megvásárolhatók. A termékekre Áfa nincs felszámítva, mert a forgalmazó cég nem lépett be az Általános Forgalmi Adó körébe. Az árak tartalmazzák a csomagolási díjat, illetve a házhozszállítási díjat.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A termék kiválasztása és kosárba helyezése.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítása vagy plusz termék hozzáadása, termék törlése, ár ellenőrzése.

1.11. Fizetési mód és szállítási mód kiválasztása.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. A visszaigazoláson szerepelnie kell a megrendelési kódnak. A megrendelésről elektronikus számlát állítunk ki, amit a vásárló átutalással, utánvétellel vagy helyszíni fizetéssel egyenlíthet ki. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak. 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása a megrendelést követően azonnal megtörténik.

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 30 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási joggal a vásárló akkor élhet, ha az árut még nem használta és kifogástalan állapotban visszaküldi Szolgáltató részére. Ebben az esetben Szolgáltató készhezvételt követően 14 napon belül visszautalja a termék árát.

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre rendeltetésszerű használat esetén egy hónap garanciát vállalunk.

Panaszkezelés

1.19. Panaszkezelés az alábbi elérhetőségeken keresztül:

A szolgáltató neve: Székely Arttex Kft.
A szolgáltató székhelye: 8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 17.
A szolgáltató elektronikus levelezési címe: elladivat@gmail.com
A szolgáltató telefonszáma: +36304829706

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Keszthelyi Járásbíróság illetékességét. Hévíz, 2020.12.01.